20170425 152947

Brașov

Ce să vezi

Piața Sfatului

Centrul Vechi

Biserica Neagră

A fost construită între anii 1383 -1477 pe locul unei vechi biserici în stil romanic din prima jumătate a veacului al XIII-lea și este cea mai mare construcție în stil gotic între Viena și Constantinopol( Istanbul). Până la incendiul din 1689 s-a numit Sf. Maria. După incendiu, datorită culorii zidurilor arse, a primit denumirea de Biserica Neagră și este cunoscută ca simbol al artei gotice transilvănene.

Biserica adăpostește o importantă și valoroasă colecție de covoare orientale( peste 100), stranele cu sculpturi baroce, renumita orgă Buchholz cu 4000 de tuburi, instalată în anul 1839 și păstrată în configurația ei originală și clopotul de 6300 kg, cel mai mare din România.

Cetatea Brașovului

Cetatea Brașovului, edificată între secolele al XIV-lea și al XVII-lea, este considerată a fi una din cele mai puternice din Transilvania, păstrează numeroase vestigii care, în urma restaurărilor efectuate în ultimii ani, au devenit obiective de mare atracție.

Zidurile înnegrite de vreme, turnurile de observație și bastioanele care au supraviețuit timpului prezintă astăzi aspecte cu elemente de epocă din puternica cetate de odinioară.

Turnul Alb și Turnul Negru

Turnul alb a fost construit între anii 1460 – 1494 în afara zidurilor cetății pe un vârf de stâncă al dealului Warthe fiind cel mai ridicat punct de fortificație din Brașov. A fost repartizat spre apărare breslelor cositorilor și arămarilor. De-a lungul zidurilor sale, turnul prezintă metereze, guri pentru smoală și balcoane susținute de console cioplite în piatră. Marele incendiu din 21 aprilie 1689 care a mistuit vechea cetate a afectat Turnul Alb, acesta fiind renovat de abia în anul 1723.

Turnul Negru datează din secolul XV, fiind construit concomitent cu Turnul Alb. Avea rolul de a împiedica apropierea dușmanilor de zidurile cetății. De pe zidurile înalte de 10 m se dătea alarma în cazul unui atac, sau a unui incendiu. La 23 iulie 1559 a fost lovit de un trăsnet și a ars, de aici și numele sub care e cunoscut până astăzi. Din anul 2001 turnul a fost redat circuitului turistic prin deschiderea unei expoziții despre armamentul Evului Mediu.

Strada Sforii

Strada Sforii datează de la începutul sec. al XIII-lea, fiind singura stradă din oraș ai cărei pereți pot fi atinși cu ambele brațe în același timp. Cea mai îngustă stradă din estul Europei a fost restaurată recent și redată circuitului turistic.

Poarta Ecaterina

Este cea mai bine păstrată poartă din oraș și a primit numele de la o fostă mănăstire de călugărițe ce se afla în apropiere. A fost ridicată în 1559 pe cheltuiala magistratului Johannes Beckner, fiind principala poartă de acces în oraș dinspre Schei și având, în plus, rol de ”bastion de colț”.

Unde să mănânci

Trattorian Artisan Food

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.